Sidhuvudbild

Sophantering

Det finns två gemensamma sopbodar inom området, en på Alvägen och en på Fjällbjörksvägen. Alla fastighetsägare har eget ansvar för att källsortera sina sopor. Utanför boden på Fjällbjörksvägen finns återvinningskärl för glas.

* LÄS skyltar uppsatta i och utanför bodarna för vad du får och INTE får slänga!

* Grovsopor får INTE lämnas i eller utanför sopbodarna!
Detta skall lämnas på Brånans ÅVC som ligger i Åsarna.


* Allt extra arbete som krävs på grund av felaktig källsortering kostar pengar för föreningen.

* Det kostar oss 185 kronor varje gång ett sopkärl töms, så packa väl!

För mer information om regler och hantering av sopor och avfall inom Bergs kommun, klicka
här*

Sophantering.JPG