Sidhuvudbild

Om hemsidan

Hemsidan består av två delar, en Startsida och ett Intranät.

Den publika startsidan som du är inne på nu, kan alla på internet läsa och här finns allmän information om vår förening.

Merparten av vår information finns på intranätet och för att komma åt den måste man registrera sig och få ett lösenord. Se närmare under rubriken Användarnamn och lösenord.

På intranätet finns aktuell information, kalender, diskussionsrum, dokumentarkiv mm.