Sidhuvudbild

Expansionen

Föreningens dokument, bl a remissvar till kommunen, finns på intranätet.

Det finns även information på Berg kommuns hemsida under rubriken "Översiktlig planering/Storhogna-Katrina"