Sidhuvudbild

Vägföreningen

För drift och underhåll av vägar ansvarar en särskild vägförening som drivs gemensamt med andra samfällighetsföreningar i Storhogna.